Ziekteverzuim hoger onder vrouwen

Uit de meest recente Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is gebleken dat het ziekteverzuim onder vrouwen hoger is dan onder mannen. Dit geldt voor alle onderzochte leeftijdscategorieën. Het verzuimpercentage is het hoogst in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Hierin blijken vrouwen zich twee keer zo vaak ziek te melden voor hun werk dan mannen.

In de studie is rekening gehouden met deeltijdbanen. Het ziekteverzuimpercentage wordt namelijk bepaald door het aantal dagen dat een werknemer zich ziek gemeld heeft, af te zetten tegen het aantal werkdagen dat deze werknemer had kunnen werken aan de hand van zijn of haar contract. Er is in het onderzoek bewust gekozen om niet te vragen naar de verschillen in beroep. Dit omdat uit een eerder onderzoek al bleek dat dit geen invloed heeft op de resultaten. Opvallend is dat het verschil in ziekteverzuim minder groot wordt, naarmate de werknemers ouder worden. Wellicht dat dit te verklaren is doordat in de oudere leeftijdsgroep ouderdomsklachten een meer nivellerend effect hebben.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *