Aantal mensen met betaald werk stijgt

Volgens de meest recente Barometer beroepsbevolking van het CBS is het aantal personen in de leeftijd tussen 15 en 75 jaar met een betaalde baan sterk toegenomen. In de afgelopen drie maanden steeg het aantal met 21.000 per maand, tot een aantal van 8,6 miljoen mensen in september. Ook is het aantal mensen zonder betaalde baan afgenomen in dezelfde periode, met 8.000 per maand, naar 4,3 miljoen mensen.

Dit wordt ondersteund door cijfers van het UWV. Zij zien het aantal WW-uitkeringen nog steeds dalen. Ten opzichte van dezelfde periode in 2016, is het aantal mensen met een uitkering met 17,3 procent afgenomen naar 351.000. Vooral in de sectoren verzorging, bouwnijverheid en beroepschauffeurs is het aantal uitkeringen gedaald. Wel moet vermeld worden dat in alle beroepsgroepen minder uitkeringen worden aangevraagd, maar de daling is het sterkst in de drie eerder genoemde sectoren. Er is nog steeds ruimte voor verbetering. Zo is er nog voldoende onbenut arbeidspersoneel, en niet alleen onder werklozen. Ook zijn er 4.100.000 parttimers die aangeven meer uren te willen gaan werken, maar dit helaas niet konden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *